| Abstrakt Lukas Lovich - Lukas ART | abstraktná maľba, dekorácie

Prejsť na obsah
.
Lukáš Lovich
Vyrastal obklopený umelecky činnými ľuďmi a už od mladosti bol citlivo vedený k pochopeniu umenia, ako jednej z možností prejavu pocitov, nálad a neskôr vyjadrenia priestoru a hmoty. Po prvých náznakoch výtvarnej činnosti ako žiak ĽŠU nastala odmlka, aby pokračoval v profesnom štúdiu, popri ktorom začal tvoriť. Po prvý krát vystavoval až v roku 1996 na výstave neprofesionálnych výtvarníkov Trnavská paleta. Zúčastnil sa aj ďalšieho ročníka tejto výstavy, ktorá bola bránou na krajskú súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby Dunajská Streda ´98, kde získal ocenenie za úspešný výtvarný prejav. Trnavská Paleta ´98 priniesla ďaľšie ocenenie za kolekciu prác.  V roku 1999 sa stal podpredsedom Klubu Piešťanských výtvarníkov, a uviedol svoju prvú autorskú výstavu. O niekoľko rokov neskôr sa prestáva aktívne zúčastňovať na podujatiach klubu a venuje sa viac svojej profesii. V súšasnosti vplyvom pracovného vyťaženia tvorí len sporadicky a jeho diela vznikajú len pri výnimočných príležitostiach, alebo na objednávku priateľov...

Jeho diela sú imaginárne vízie plné metafory, symboliky a inotajov. Zobrazovanie námetov sa vyznačuje na jednej strane strohým geometrickým charakterom a na strane druhej mäkkou líniou rôznorodých kriviek. Používa viaceré nekonvenčné kombinované techniky a vyberá si rôzne materiály, súhrou ktorých dostávajú jeho diela tretí rozmer. Diela sú výsledkom autorovho vizionárstva a tvorivého myslenia ako i svojského ponímania okolitého sveta. Zároveň jeho diela dávajú priestor pre utvorenie vlastných pocitov a vnemov jednotlivým pozorovateľom.
© LUKAS 2016-20
Návrat na obsah